dobro je znati

Dobro je znati…

Da bi u potpunosti doživjeli i uživali u wellness iskustvu, dobro je znati da kao klijent wellnessa imate određena prava, ali i odgovornost – postupajte prema sebi i drugima odgovorno i savjesno, osigurajte sebi i drugima sigurnost.

bonton

Wellness bonton

Prilikom posjete wellnessu proučite wellness bonton ili „wellness etiquete“. To su pravila koja pomažu kako bi se proces naručivanja i pružanja usluga olakšao, kako wellness klijentima, tako i wellness centrima.