Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja ove internet stranice.
Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s internet stranica Ortosan d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internet stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Svako korištenje stranice www.wellness.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem internet stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s Ortosan d.o.o. ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže Ortosan d.o.o. Ova je internet stranica razvijena isključivo u svrhu informiranja o uslugama Ortosan d.o.o. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Ortosan d.o.o. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva
Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Ortosan d.o.o. i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi. Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju Ortosan d.o.o., ili su ustupljena Ortosan d.o.o., a u vlasništvu su trećih osoba. Ortosan d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Ortosan d.o.o. ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla Ortosan d.o.o. jamči ograničeno korištenje sadržaja. Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Ortosan d.o.o., strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranice Ortosan d.o.o., pojedinačnih elemenata internet stranica Ortosan d.o.o., dizajna logotipa Ortosan d.o.o. bez izričitog pisanog odobrenja Ortosan d.o.o.

Autorska prava marke
Ime marke Ortosan d.o.o., logo Ortosan d.o.o., kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primljenjivim odredbama autorkog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Ortosan d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. Ortosan d.o.o. ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila Ortosan d.o.o.

Podaci o proizvodima i uslugama
Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge Ortosan d.o.o. dostupne u Republici Hrvatskoj. Informacije koje Ortosan d.o.o. objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, Ortosan d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim internet stranicama. Ortosan d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim internet straniciima, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Ortosan d.o.o., njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost. Ortosan d.o.o. ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Ortosan d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Ortosan d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. Mreža Ortosan d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih usluga, te najnovije promjene na uslugama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.

Podaci o uslugama financiranja
Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosjea.

Javni podaci
Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

Mrežni kolačići – cookies
Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić – se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić – ) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića – je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj internet stranicii. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju Ortosan d.o.o. internet stranice. Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće. Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti upozorenje u Microsoft Explorer-u:
1. Kliknite View, zatim Options.
2. Kliknite Advanced Tab.
3. Kliknite Warn prije kućice Accepting Cookies.

Želite li onemogućiti upozorenje u Netscape Navigator-u:
1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
2. Kliknite Protocols Tab.
3. Kliknite Warn prije kućice Accepting Cookies.

Linkovi
Ukoliko želite objaviti link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane Ortosan d.o.o. Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice Ortosan d.o.o. Ortosan d.o.o. čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se internet stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Ortosan d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice. Svi su dijelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali Ortosan d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

Ograničenje odgovornosti
Materijal na ovoj internet stranici je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovoj internet stranicii samo na svoju vlastitu odgovornost.
Ortosan d.o.o. ne jamči da će ove internet stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Ni pod kojim uvjetima Ortosan d.o.o., njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ove stranice ili stranica koje su uz nju vezane. Sadržaj ove stranice nije ugovorno vezan. Podaci o proizvodima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Ortosan d.o.o., njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti. Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu internet stranici. Do zakonom predviđenih ograničenja, Ortosan d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne sključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Primjenjivo pravo
Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih internet stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih internet stranica ili u svezi s njima. Ortosan d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim internet stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internet stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnompravu.

Ažuriranje općih uvjeta
Ortosan d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

General Data Protection Regulation – GDPR
Kako bismo mogli djelovati u skladu s novom Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine, dužni smo prikupiti potvrde naših korisnika o suglasnosti s primanjem naših sadržaja.
Ako i ubuduće želite primati naše promotivne ponude i obavijesti, molimo Vas da nam potvrdite svoju suglasnost.
Elektronskim potpisom na kontakt formama  pristajete da Ortosan d.o.o.  koristi vaše podatke isključivo u svrhu dostavljanja promidžbenih materijala, izradu statistike u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i direktan kontakt za informacije o uslugama i proizvodima. E-mail adrese se neće upotrebljavati u niti jednu drugu svrhu osim navedene.
Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku slanjem Zahtjeva o povlačenju privole i korištenja osobnih podataka na našu e-mail adresu info@wellness.hr ili klikom na Odjava u primljenom emailu. U tom slučaju povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva.

wellness.hr