np risnjak

Vrijeme je da upoznate NP Risnjak

Nacionalni park Risnjak nalazi se u Gorskom kotaru, najšumovitijem području zapadne Hrvatske. Površinom od 63,5 km² zauzima središnji dio masiva Risnjaka i Snježnika te gornji tok rijeke Kupe s izvorišnim dijelom.

KLIMATSKE POSEBNOSTI

Zračna udaljenost od vrha Velikog Risnjaka (1528m) do mora iznosi 15 km, a od izvora Kupe (321m) 8 km. Dakle, na samo 23 km zračne udaljenosti vladaju izrazite klimatske razlike. To je ono po čemu se ističe Risnjak, planina koja nadvisuje sva područja između kopna i mora što su pripala Nacionalnom parku.

Područje Nacionalnog parka Risnjak pripada Dinarskom sustavu koji se pruža od istočnih Alpa pa do Šarsko-pindskog gorja,  dio je područja koje spaja Alpe i Dinaride. Preko masiva Risnjaka i Snježnika prolazile su velike migracije alpskih, artičkih i borealnih vrsta u smjeru jugoistoka, ali se na ovim planinama sačuvala bitno različita vegetacija od okolnog područja.

Vrijeme je da upoznate NP Risnjak

U visinskom pogledu Nacionalni park proteže se od 290 m nad morem u dolini rijeke Kupe, do 1528 m koliko iznosi visina najvišeg vrha u masivu Risnjaka – Veliki Risnjak te zajedno s masivom Snježnika predstavlja veliku klimatsku i vegetacijsku pregradu između primorskih i kopnenih dijelova Hrvatske.

VISINSKE RAZLIKE

U visinskom pogledu Nacionalni park proteže se od 290 m nad morem kod sela Hrvatsko u dolini rijeke Kupe, do 1528 m koliko iznosi visina najvišeg vrha u masivu Risnjaka – Veliki Risnjak te zajedno s masivom Snježnika  predstavlja klimatsku i vegetacijsku pregradu između primorskih i kopnenih dijelova Hrvatske.

Reljef Nacionalnog parka je izrazito razveden pa se na cjelokupnom području mogu izdvojiti tri specifične geomorfološke cjeline. Najviši zapadni i sjeverozapadni dio obuhvaćaju vrhovi masiva Risnjaka i Snježnika, središnji i jugoistočni dio obuhvaća krška zaravan, a sjeverni dolina rijeke Kupe s bujičnim vodotocima Krašićevica i Sušica.

Vrijeme je da upoznate NP Risnjak

VUK, MEDO I ‘DOLINA LEPTIRA’

Prostori Nacionalnog parka Risnjak predstavljaju dom za sva tri velika evropska predatora: vuk, medvjed i ris po kome je uostalom masiv Risnjaka i dobio ime. Ostale faunističke vrste poput ptica, gmazova, kukaca i dr. također su brojne i raznolike. U dolini rijeke Kupe vrlo značajno mjesto zauzimaju leptiri tako da je cijela dolina prozvana „ Dolina leptira“.

Autor: wellness.hr/np-risnjak.hr

Foto by: np-risnjak.hr

Podijeli članak s prijateljima