krka

NP Krka: Jeste li znali?

Nacionalni park “Krka” smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole.

Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prije svega znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a zbog posjetitelja postoje i turističke djelatnosti.

PRIRODNI FENOMEN

S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 224 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Sedreni slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ove rijeke.

Već je sredinom 20. stoljeća prepoznata potreba da se pravno zaštiti rijeka Krka i njezino zbog iznimnih prirodnih vrednota koje treba očuvati. Inicijativa za proglašenje rijeke Krke nacionalnim parkom pokrenuta je 1971., kada je izrađen prostorni plan koji je nosio naziv Nacionalni park “Krka”: razvojni prostorni plan. Područje od starohrvatskih utvrda Trošenj i Nečven do Šibenskog mosta, uključujući i tri i pol kilometra toka rijeke Čikole, ukupne površine 142 km², Sabor SR Hrvatske 24. siječnja 1985. proglasio je nacionalnim parkom.

TIK UZ SLAPOVE NIAGARE

Inače, Krka se diči i drugom hidroelektranom u svijetu, Jarugom. Jaruga je sagrađena samo tri dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Niagare. NP Krka ima dva kulturno povijesna spomenika. Jedan od njih je Franjevački samostan na otoku Visovcu, a drugi je manastir Krka.

860 VRSTI BILJA

Izgled NP će oduševiti svakog tko kroči u njega. Ravna visoravan, a onda naglo spuštanje od stotinjak metara do mirnih jezera. NP se diči svojim biljnim i životinjskim svijetom. Biljni svijet krasi oko 860 svojti među kojima valja izdvojiti piramidalni zvončić, uskolisno zvonce i grmoliki grašar.

Svakako posjetite Nacionalni Park Krka i oduševite će te se.

Autor: zanimljivosti.hr/npkrka.hr

Foto: wikiwand.com/

Share this Post