biserujka

Špilja Biserujka – uvala Soline sa pitkom vodom i ljekovitim muljem

Na sjevernoj strani otoka Krka, odmah poslije mosta, nalazi se mala špilja Biserujka. U uvali Soline plitka voda je idealna za igru s loptom za djecu, ai i odrasle – picigin. Uz samu plažu nalazi se ljekoviti mulj, dobar za kožu i reumatske probleme.

KAKO DO ŠPILJE BISERUJKE

Špilja Biserujka nalazi se 300 m sjevero-sjeverozapadno od naselja Rudine u općini Dobrinj na otoku Krku. Špilja je uređena za posjet turista i odlikuje se bogatstvom špiljskih ukrasa – kalcitnih siga, osobito stupova i stalaktita. Po speleološkoj klasifikaciji jednostavna je špilja s jamskim ulazom i lagano nagnutim špiljskim kanalom. Sastoji se od nekoliko podzemnih prostora: Ulazni dio, Balkon, Okno, Velika dvorana, Sjeverni kanal, Dvorana s mostovima i Cimpresna dvorana.

VITEZIĆEVA ŠPILJA I ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE

Špilja Biserujka, poznata je i kao Vitezićeva špilja. Najniža točka špilje izmjerena je na -13 metara, a dno špilje se nalazi svega na 30 metara iznad razine mora. Špilja se proteže relativno plitko ispod površine i njen nadsloj nigdje ne prelazi 6 do 8 metara. U špilji su nađeni ostaci kostiju špiljskog medvjeda (Ursus spelaeus).

U dubljem dijelu špilje varijacije mikroklimatskih parametara su neznatne, temperatura tla i zraka iznosi oko 15,0 ºC uz relativnu vlagu zraka od oko 95 %, što boravak u špilji čini ugodnim.

BISERUJKA JE DIO NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE

Endemičnost živog svijeta špilje vrlo je izražena. U špilji živi šest stenoendemičnih vrsta (uski endemi kvarnerskog prostora!). Tri vrste beskralješnjaka opisane su iz špilje Biserujke, čime je ona postala tipsko nalazište („locus typicus“). Godine 2009. pronađena je u Biserujki nepoznata vrsta lažištipavca roda Roncus. Zbog toga je špilja uvrštena u Nacionalnu ekološku mrežu  koja za ciljeve očuvanja ima endemične svojte i stanišne tipove – „krške špilje i jame“.

 

Photo by: visit-croatia.eu

Autor: spilja-biserujka.com.hr

Share this Post