ucka

Jesenske radosti Parka prirode Učka

Vrijednosti zbog kojih je Učka proglašena parkom prirode poznate su odavno, a leže u njenom reljefu i neposrednoj blizini mora…

Upravo su prirodne predispozicije Učke uvjetovale razvoj specifične klime te bujne šumske vegetacije. Tome valja dodati bogata livadna i druga antropogena staništa na kojima nalazimo brojne endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste.

Za one koje ne znaju gdje se Učka točno nalazi, ovaj specifični Park obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije, a smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih točaka Mediterana, te veže Istru i kontinentalni dio Hrvatske.

ŠTO JE TO PARK PRIRODE?

Park prirode je “prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. Kako piše u Zakonu o zaštiti prirode, park prirode ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu.

Jesenske radosti Parka prirode Učka

UČKARSKI ZVONČIĆ

Park prirode Učka prije svega karakterizira iznimna raznolikost obilježja na razmjerno malom prostoru. Tako je Učka zacijelo jedino mjesto na svijetu gdje možete fotografirati stenoendemski učkarski zvončić (Campanula tommasiniana) i jedno od posljednjih europskih lokaliteta na kojem će strpljivo oko ljubitelja ptica biti nagrađeno impresivnim siluetama bjeloglavog supa (Gyps fulvus) ili surog orla (Aquila chrysaetos). Ove vrste dva su istaknuta predstavnika ornitofaune Učke koja broji oko 100 dosad zabilježenih gnjezdarica, kao i više drugih ptičjih vrsta koje povremeno posjećuju Učku.

Osebujnost flore Parka najviše se zrcali u činjenici da je to područje koje obzirom na geografski položaj i klimu obiluje i kontinentalnim i mediteranskim vrstama. Tako flora Parka prirode Učka prema aktualnoj literaturi broji oko 1300 različitih vrsta, što je s obzirom na relativno malu površinu zaštićenog područja izuzetno velik broj.

UČKA OUTDOOR

Neke sportsko-rekreativne aktivnosti na području Parka prirode Učka imaju već dugu tradiciju, kao što je to planinarenje, slobodno penjanje ili sportska natjecanja i utrke. Danas se promoviraju i neki sasvim novi oblici rekreacije u prirodi. Stoga je JU PP Učka detaljno razradila program organiziranih i nadziranih oblika bavljenja rekreacijom na području Parka, koja uključuje sportove poput brdskog biciklizma i slobodnog letenja. Taj se program promovira pod nazivom  “Učka outdoor” .

Autor: wellness.hr/ pp-ucka.hr

Foto by: pp-ucka.hr

Podijeli članak s prijateljima