Oralna higijena

Oralna higijena

Odgovarajuća oralna higijena izuzetno je važna za zdravlje zubi i parodonta. Samo redovitim i pravilnim održavanjem oralne higijene može se postići zadovoljavajuća kontrola plaka i spriječiti plakom uzrokovane bolesti: zubni karijes, gingivitis i parodontitis. Cilj svih mjera oralne higijene je jednostavan: ukloniti što više plaka i odgoditi njegovo ponovno stvaranje kroz što dulje vremensko razdoblje.

Sredstva kojima se postiže odgovarajuća oralna higijena su:

1. ZUBNA ČETKICA

Četkanje zubnom četkicom uz upotrebu paste osnovna je i neizostavna tehnika kontrole plaka. Na tržištu su dostupne zubne četkice najrazličitijih oblika i konstrukcija, a proizvođači nas redovito uvjeravaju da je baš njihova četkica najbolja. Koja je onda doista najbolja? Odgovor je neočekivano jednostavan: ona s kojom možemo temeljito očistiti što veći broj zubnih površina. To znači da je za učinkovitost četkice važno da njome možemo pristupiti do svih zubi i temeljito ih iščetkati sa svih strana. Zato četkica mora biti prikladnih dimenzija (prevelika četkica ne može doprijeti do svih stražnjih zubi) i takvog oblika koji joj ne ograničava upotrebljivost. Četkice s velikim i glomaznim glavama neobičnih oblika nisu dobre jer imaju smanjenu „sposobnost manevriranja“ koja je ključna za učinkovito čišćenje.

Dakle, kvaliteta četkice nije u broju glava, mnogobrojnim različitim smjerovima vlakana ili neobičnom dizajnu nego u činjenici koliko učinkovito njome možemo rukovati. Sve ostalo su marketinški trikovi koji uglavnom nemaju utjecaja na učinkovitost četkanja. Pod uvjetom da se pravilno koristi, najobičnija četkica jednostavnog i neuglednog dizajna može biti znatno učinkovitija od četkice s mnogo različitih vrsta vlakana, gumica, koja još k tome može imati različite neobične oblike glave. Štoviše, velik broj takvih elemenata i neobična konstrukcija četkice često može ometati i otežavati učinkovito četkanje.

KAKO PRAVILNO ČETKATI ZUBE?

Pravilno četkanje treba omogućiti što temeljitije čišćenje plaka, a pritom ne smije ozljeđivati gingivu. Posebno je važno dobro očetkati područje samog zubnog vrata, a vlaknima četkice djelomično doprijeti i u prostore između zubi (tzv. interdentalne prostore). Da bi se to postiglo, vlakna četkice postavljaju se pod kutom od 45 stupnjeva prema vanjskoj plohi zuba i laganim vibrirajućim ili kružnim pokretima pomiču po cijeloj plohi. Na isti se način četkaju unutarnje (jezične i nepčane) plohe zubi. Za učinkovito uklanjanje plaka važno je četkati sistematično. Primjerice: počinjemo od vanjske plohe zadnjeg kutnjaka u donjoj čeljusti s lijeve strane. Potom četkamo sve vanjske plohe zubi donje čeljusti tako da četkicu pomičemo na susjedne zube, sve do zadnjeg kutnjaka s desne strane. Time smo očistili vanjske plohe svih zubi u donjoj čeljusti. Isti princip primijenimo na unutarnje (jezične) plohe, a potom i na žvačne plohe. Time smo očistili sve zube donje čeljusti.

Preostala je još gornja čeljust u kojoj zube četkamo četkamo na isti način. Razumljivo je da četkanje možemo početi s bilo kojom plohom i u bilo kojoj čeljusti. Redoslijed kojim četkamo pojedine plohe je potpuno nebitan, važno je jedino da sistematičnim četkanjem ne preskočimo pojedinu plohu ili čak cijeli zub. Ovo je zapravo najčešća pogreška pri četkanju – ljudi su skloni četkati zube nasumično i bez nekog reda. Pritom preskaču sa zuba na zub, nejednoliko i nedovoljno očetkaju pojedine plohe, a neke zube čak i preskoče. U biti, ovakvim nasumičnom četkanjem najčešće se stalno preskaču isti zubi – dešnjaci su skloni izostaviti desne stražnje zube, a ljevaci lijeve (jer i jedni i drugi nesvjesno preferiraju četkanje suprotne strane). Stoga se na tim „preskočenim“ zubima nakuplja plak u dovoljnoj količini da uzrokuje karijes ili parodontne bolesti.

2. ZUBNA PASTA

Uz raznolik izbor zubnih četkica, na tržištu je prisutan i velik broj zubnih pasta. Kako se te mnogobrojne paste razlikuju prema učinkovitosti uklanjanja plaka? Zapravo, vrlo malo. Glavna svrha zubne paste je da osigura abrazivne čestice koje će tijekom četkanja omogućiti odstranjivanje plaka. Uz to je poželjno da pasta sadržava fluoride koji potiču remineralizaciju i usporavaju demineralizaciju tvrdih zubnih tkiva, a uz to djeluju i antibakterijski. Skoro sve današnje zubne paste ispunjavaju ova dva zahtjeva: blago su abrazivne i sadržavaju fluoride.

Mnogobrojne karakteristike koje se ističu u reklamama, poput višestrukih boja, posebnih okusa, dodatka granula i slično, uglavnom nemaju utjecaja na učinkovitost paste. Pasta je dobra onoliko koliko je dobra tehnika četkanja – nikakvi dodaci u pasti ne mogu zamijeniti temeljito četkanje. I obratno, „najobičnija“ pasta može uz pravilnu tehniku četkanja dati vrlo dobre rezultate.

Posebnu skupinu čine tzv. terapeutske zubne paste koje u svom sastavu imaju neki aktivni sastojak sa specifičnim djelovanjem. Takve paste se koriste na uobičajen način (ako u uputama nije drukčije navedeno), a neki od učinaka su:

  • smanjenje dentinske preosjetljivosti
  • izbjeljivanje zubi
  • sprječavanje obojenja zubi i nakupljanja zubnog kamenca
  • ublažavanje gingivne upale

3. INTERDENTALNE ČETKICE

To su male, posebno konstruirane četkice koje služe uklanjanju plaka s interdentalnih prostora. Ove prostore je samo djelomično moguće očistiti klasičnim četkicama, budući da one svojim vlaknima ne mogu doprijeti u dubinu interdentalnog prostora. Stoga se za čišćenje ovih teško dostupnih mjesta koriste interdentalne četkice koje su oblikom i dimenzijama prilagođene interdentalnim prostorima. Valjkastog su oblika, a vlakna su im postavljena poput žbica na kotaču bicikla – zrakasto se šire iz središta gdje su učvršćene za držač. Dolaze u nekoliko veličina koje se izabiru prema veličini interdentalnog prostora. U pravilu stražnji zubi imaju šire interdentalne prostore od prednjih, a postoje i individualne razlike u njihovoj veličini.

Interdentalne četkice se koriste drukčije nego klasične – one se jednostavno uvedu u interdentalni prostor i potom izvuku. Pri pokretima uvođenja i izvlačenja zrakasto postavljenja vlakna uklanjaju interdentalni plak. Pri prvom korištenju interdentalnih četkica često nastupa kratkotrajno krvarenje, što je normalno i uobičajeno. Naime, kod ljudi koji ne koriste interdentalne četkice, u interdentalnom prostoru uvijek postoji određena količina plaka. Zbog plaka je gingiva blago upaljena i prilikom uvođenja interdentalne četkice reagira krvarenjem. Pravilnim provođenjem interdentalne higijene ovo krvarenje se postupno smanjuje i nakon nekog vremena (oko tjedan dana) potpuno nestaje. Praćenje smanjenja krvarenja može poslužiti kao metoda samokontrole učinkovitosti interdentalne higijene – prestanak krvarenja ukazuje na odsutnost plaka, odnosno dobro očišćene interdentalne prostore.

Interdentalne četkice preporuča se koristiti kao nadopunu klasičnom četkanju. Dakle, nakon svakog četkanja trebalo bi dodatno očistiti i interdentalne prostore. U nedostatku vremena i strpljenja, većina ljudi rijetko (ako uopće) prakticira tako redovitu uporabu interdentalnih četkica. Uzevši ovo u obzir, smatra se da upotreba interdentalne četkice svaka dva dana (uz redovito i pravilno četkanje klasičnom četkicom) može dati zadovoljavajuće rezultate u pogledu interdentalne higijene.

4. ZUBNI KONAC

Zubni konac služi za uklanjanje interdentalnog plaka, iako je nešto manje učinkovit od interdentalnih četkica. Za pravilno korištenje konca potrebna je spretnost i uvježbanost, ali tehnika se relativno brzo savlada. Konac je potrebno napeti između jagodica palca i kažiprsta te ga pokretima povlačenja (kao pri piljenju drva) uvesti u prostor između zubi. Susjedni zubi se međusobno dodiruju tzv. kontaktnoj točki – to je mjesto kroz koje konac mora proći prije nego započnemo s čišćenjem. Pri uvođenju konac ne smije naglo „preskočiti“ kontaktnu točku jer tada ozljeđuje papilu (trokutasti dio gingive koji se nalazi u prostoru između zubi). Ovo preskakanje može se izbjeći tako da konac tijekom uvođenja održavamo dovoljno napetim i nježno ga protiskujemo kroz kontaktnu točku.

Održavanju napetosti može pomoći vezanje konca u omču koju napnemo između jagodica prstiju lijeve i desne ruke, čime izbjegavamo klizanje i „bježanje“ konca. Postoje i navošteni konci koji zahvaljujući svojoj glatkoj površini lakše prolaze kontaktnu točku i jednostavnije se uvode. Kad je konac uveden u prostor između zubi, potrebno ga je održavati napetim, pritisnuti uz površinu zuba i izvoditi pokrete poput „piljenja“ te istovremeno pomicati gore-dolje. Da bi se očistila cijela ploha zuba, potrebno je koncem proći od razine gingive sve do kontaktne točke. Po završetku čišćenja jednog zuba, konac se prisloni uz površinu susjednog zuba i cijeli postupak se ponavlja. Važno je napomenuti da konac nije dovoljno uvesti između zubi i lagano povlačiti unutra-van. Na taj način je moguće eventualno odstraniti velike ostatke hrane koji su zaostali u interdentalnom prostoru, ali pritom konac ne odstranjuje plak. Za učinkovito uklanjanje plaka je važno da konac uvijek bude napet i pritisnut uz plohu zuba koji želimo očistiti.

5. ANTISEPTIČKE TEKUĆINE

Antiseptičke tekućine, „vodice“ za ispiranje, korisno su dodatno sredstvo za održavanje oralne higijene, ali ne mogu zamijeniti četkanje. Svi antiseptici, bez obzira koliko su jaki, vrlo slabo djeluju na bakterije smještene unutar zubnog plaka. Stoga je plak uvijek potrebno mehanički ukloniti četkanjem, a tek potom koristiti vodice. Cilj ispiranja vodicama je uklanjanje bakterija koje preostanu nakon četkanja i usporavanje ponovnog stvaranja plaka. Smanjenjem broja bakterija sprečava se i neugodni zadah, iako je to zapravo popratna pojava vodica, a ne njihova glavna svrha. Važno je napomenuti da vodice same (bez četkanja) nemaju nikakav učinak za sprečavanje neugodnog zadaha, a upravo na taj način ih velik broj ljudi pogrešno koristi.

Vodice se razlikuju prema sastavu i učinkovitosti. Najučinkovitije su tekućine na bazi klorheksidina kojima se može tijekom duljeg vremena spriječiti stvaranje plaka. One se koriste tijekom liječenja upalnih parodontnih bolesti ili kontrolu plaka nakon operacija u usnoj šupljini kada mehanička kontrola plaka nije moguća. Nisu pogodne za svakodnevno održavanje oralne higijene jer nakon određenog vremena primjene (oko 2-3 tjedna) mogu uzrokovati promjenu boje zubi i promjene u osjetu okusa. Stoga su za svakodnevnu uporabu pogodnije tekućine na bazi drugih antimikrobnih sredstava koja su nešto slabije učinkovite, ali ne pokazuju navedene nuspojave.

Autor: mojstomatolog.com.hr

Share this Post