tens

TENS kao terapija protiv boli

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) je metoda liječenja simptoma akutne i kronične boli električnim podraživanjem senzibilnih živčanih završetaka u koži. Selektivnom stimulacijom kožnih aferentnih živčanih vlakana na mjestu dermatoma koji odgovara određenom segmentu leđne moždine dolazi do blokiranja prijenosa boli prema višim razinama živčanog sustava.

Znanstvena istraživanja su ukazala da visoke i niske frekvencije imaju učinak na aktiviranje opioidnih receptora u središnjem živčanom sustavu.  Visoke frekvencije TENSa aktiviraju delta-opioidne receptore u leđnoj moždini (posebno u produženoj moždini), dok niske frekvencije aktiviraju beta-opioidne receptore.

Fiziološki učinci koji nastaju kod primjene TENS-a: analgezija za akutnu i kroničnu bol, vazodilatacija (širenje krvnih žila) i redukcija spazma.

TENS je neinvazivna terapija i nema nuspojava, za razliku od terapije lijekovima protiv bolova. Također elektrostimulacija potiče otpuštanje endorfina, prirodnih analgetika koje proizvodi tijelo. TENS ne uklanja uzroke bola već podiže prirodnu razinu analgetika u tijelu.

Elektrode možemo postaviti u blizini leđne moždine (područje koje zahvaća određeni dermatom u kojem se bol direktno osjeća), uzduž perifernog živca koji pripada bolnoj regiji, na motoričke točke te na trigger točke ili akupunkturne točke.

Indikacije za primjene ove metode su akutne bolesti, postoperativna bol, kronična bol, lumbosakralni sindrom, artroze, artritisi, migrenozna bol, cirkulacijski poremećaji.

Kontraindikacija za primjenu nema, ali tretmanu se ipak ne bi trebali podvrgavati pacijenti s pacemakerom.

Terapijske procedure elektroterapije provode školovani fizioterapeuti pod vodstvom fizijatra.

Share this Post