slika o sebi

Slika o sebi (I. dio)

Svaki čovjek ima mentalnu sliku sebe samog. Iako je ljudi često nisu svjesni, slika o sebi uvijek postoji. Slika o sebi odražavana naše mišljenje ili vjerovanje o tome kakva smo osoba.

Vjerovanje o sebi je nastalo kao posljedica naših iskustava, uspjeha, neuspjeha, poniženja, pohvala. Kada se jednom stvori slika o sebi, čovjek se u svakodnevnom životu osjeća i ponaša shodno toj slici, bez da se provjerava da li je ona istinita.

POZITIVNA SLIKA O SEBI

Pozitivni ljudi imaju pretežno pozitivna očekivanja, zdravstveno pozitivne navike, skladne odnose sa bližnjima. lako se prilagođavaju promjenama, pozitivne emocije, imaju visoku razinu samopoštovanja, odgovorni su i uporni, piše portal www.istrazime.com. Dobro je stvoriti pozitivnu i realnu sliku o sebi, bez straha da ćemo pretjerati. Pojedinci koji su puni sebe, u svojoj dubini kriju osjećaj inferiornosti, koji maskiraju kompleksom superiornosti.

Pozitivni ljudi polaze sa stajališta da su „gospodari svoje sudbine“, da nikad nismo toliko bespomoćni koliko nam to izgleda. Psiholozi su utvrdili da pozitivnu sliku o sebi imaju pojedinci koji imaju interni lokus kontrole, da pojasnimo- radi se o tipu ljudi koji u sebi nalaze uzroke svoga ponašanja, te su manje skloni depresiji i pesimizmu.

Glina je jedno od najmoćnijih i najstarijih sredstava fizičkog obnavljanja.

BESPOMOĆNOST

Za ljude koji su pretežno loše raspoloženi, koji ne vide nikakvu perspektivu u životu, sve im je crno, nemaju volje – kažemo da imaju negativan stav i mišljenje o sebi i o životu uopće. Naše su sposobnosti u skladu sa slikom o sebi. Na primjer, neki ljudi kažu da su loši u učenju stranih jezika, i ta slika o sebi ih sprečava da pokušaju ili da budu uporni u učenju stranog jezika. Ukoliko je to raspoloženje intenzivno i dugo traje može se govoriti o depresiji – bolesti koju treba liječiti. Istraživanja su pokazala da su pesimizam i depresija često povezana s osjećajem bespomoćnosti što možemo prepoznati po izjavama „ne mogu ništa učiniti da promijenim situaciju, ovo će trajati zauvijek…“. Stručnjaci smatraju da je bespomoćnost naučena, odnosno da je nastala kao kopija obrasca uz koji smo odrasli, uslijed ponavljanih događaja koje nismo mogli kontrolirati.

Bespomoćnost smo naučili, pa možemo naučiti i suprotno ponašanje. Ljudi s negativnom slikom sebe imaju eksterni lokus kontrole (traženje uzroka ponašanja u okolnostima ili izvan sebe poput sreće, sudbine…). Samo okrivljavanje nastaje kada se bespomoćnost pripisuje isključivo svojoj nesposobnosti. Takvi ljudi imaju prevelika očekivanja od sebe i skloni su sebe podcjenjivati i omalovažavati. Sve što se loše događa pripisuje svojoj nesposobnosti. To je razlog da za nekoga „sitnice“ za drugoga su ja izvor stresa. Takvi ljudi u budućnosti očekuju samo loše stvari i što je najgore kada je pojedinac zauzeo takav stav – ima tendenciju da se pojačava. Takvi ljudi imaju negativna vjerovanja i očekivanja u odnosu na:

 • sebe (nesposoban sam, nepoželjan i bezvrijedan)
 • svijet (život je samo niz poraza)
 • budućnost ( nikad mi neće biti dobro…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vježba br.1 : promjena stava o samookrivljavanju

Sjetite se nečega što ste nedavno loše učinili i zbog čea ste se osjećali krivim. Sada zamislite da je to učinio netko drugi (prijatelj, suprug, dijete…). Što biste mislili o tom osobi ? da li biste je tako jako optuživali i okrivljavali kao sebe??

Vježba br.2 – promjena stava o samookrivljavanju

Svaki dan izdvojite nekoliko minuta i sjetite se događja za koji možete ocjeniti da ste dobro uradili i pohvalite sebe za to ! Kako promjeniti negativno mišljenje o sebi ? Ponekad se dogodi slučajno, ponekad pod utjecajem teških životnih situacija, a najčešće vlastitim naporom i uz pomoć stručnjaka – treninzi i rad na svjesnoj i nesvjesnoj razini uma.

Samopoštovanje

Samopoštovanje je odraz pozitivnog ili negativnosg stava o sebi. Tako osobe sa visokim samopoštovanjem cijene sebe, misli da je vrijedna poštovanja i ima pozitivno mišljenje o sebi.Sigurni su su svoje sposobnosti, rade bolje uz manji napor i lakše postižu dobre rezultate u vezi, roditeljstvu, na radu i u odnosima svih vrsta. Osobe niskog samopoštovanja nisu zadovoljne sa sobom, ne cijene se, imaju negativan stav o sebi, podložniji su utjecaju drugih ljudi. Njihova slika o sebi ovisi o tome što drugi misle o njima. Taže odobravanje za svaku sitnicu, nisu dobri šefovi.Američki psiholog William James je definirao samopoštovanje kao odnos između postignutog uspjeha i očekivanja. To znači da osobe koje imaju mnoštvo postignuća uz pozitivna očekivanja imaju visoko samopoštovanje (npr. očekujemo li zlatnu medalju, srebrna je veliki neuspijeh…)

Dakle ključna dimenzija samopoštovanja je procjena vlastitog postignuća ili kompetentnosti.

Kako promijenit sliku o sebi

Slika o sebi djeluje kao „samoispunjavajuće proročanstvo“. Čovjek je sposoban mjenjati sliku o sebi tijekom čitavog života. Za postizanje pozitivne slike o sebi koja rezultira nabrojanim osobinama dobro je naučiti sve metode samopomoći i prakticvirati ih cjeloživotno:

 1. Spoznati svoje loše stavove i ponašanja
 2. Uočiti pozitivne vrijednosti
 3. Naučiti primati i davati pohvale
 4. Naučiti primati i davati kritike
 5. Otkriti pozitivno u drugima
 6. Razviti pozitivna očekivanja
 7. Ponašati se prema drugima sa poštovanjem
 8. Postavljati pitanja
 9. Poledati „očima drugog“
 10. Budite spremni i na probleme i na neuspjeh
 11. Prepoznajte i „slavite“ uspjeh
 12. Ne zaboravite humor i igru
 13. Mašta, vizualizacija, kreativna imaginacija, samohipnoza

Podijeli s prijateljima