Sedam karakteristika emocionalno snažnih ljudi

Sedam karakteristika emocionalno snažnih ljudi

Emocionalno snažni ljudi lakše kontroliraju emocije, te se brže i uspješnije oporave nakon stresnih životnih situacija. S obzirom na to da se emocionalna snaga nalazi unutar čovjeka, možemo li na temelju vanjskog izgleda procijeniti koliko je neka osoba emocionalno jaka?

U popularnoj kulturi takve ljude često opisuju kao mirne, stoičke osobe koje se nikada ne žale i čiji se emocionalni izraz za vrijeme neke stresene situacije svodi na stiskanje čeljusti, šaka i dramatične poglede u daljinu. Na sve znakove emocionalnog „curenja“ odnosno izražavanja emocionalnog distresa na bilo koji način ili suze, posebno kod muškaraca, često se gleda kao dokaz da osoba ima poteškoća u suočavanju sa stresom i da je emocionalno slaba.

Sposobnost nošenja s izazovima
Takve tvrdnje nisu samo netočne, nego predstavljaju veliku zabludu. Emocionalna snaga nema veze sa stoicizmom, a još manje s trenutnim reakcijama. Po definiciji ona predstavlja sposobnost osobe da se nosi s izazovima i odupre im se, a ne kako osoba reagira u pojedinom trenutku.

Na primjer, ako su dva poduzetnika nakon pet godina ulaganja u posao doživjeli neuspjeh, koji od njih je emotivno jači – onaj koji se osjeća slomljenog srca i zaplače kada sva financijska sredstva propadnu ili onaj koji se osjeća slomljenog srca, ali čuva svoje emocije pod kontrolom? Odgovor je – nijedan.

Emocionalna snaga predstavlja sposobnost osobe da se nosi s izazovima i odupre im se.

Snaga emocionalne reakcije
Neposredna reakcija osobe nije važnija od onoga što će ta osoba učiniti kasnije. Netko se može odmah rasplakati, osjećati se loše sljedećih tjedan dana, ali nakon toga se oporavi i počne ponovo raditi na novoj ideji. Kod naizgled stoičke osobe se može učiniti da se dobro drži u tom trenutku, ali se osjeća tako poražen da odustane od kasnijih bilo kakvih poduzetničkih ideja. U takvoj usporedbi jasno je da prva osoba ima više emocionalne snage unatoč tome što je pokazao veću emocionalnu reakciju.

Mnogi od nas sami sebe krivo prosudimo u takvim situacijama. Ako reagiramo emocionalno i zaplačemo u stresnim situacijama kažnjavamo se zato što smo slabi iako ustrajemo u tome da krenemo naprijed ili čak i kad vjerujemo da ćemo na kraju uspjeti.

Suze su obično znak nezadovoljstva i razočaranja, a ne neuspjeha. Ono u što vjerujete o svojim budućim izgledima za uspjeh i koliko obeshrabreno se osjećate dugoročno je važnije nego da li ste zaplakali kao reakcija na stres i loše vijesti.

Kakvi su emotivno jaki ljudi?

Manje su obeshrabreni neuspjesima i razočaranjima
Prilagodljiviji su na promjene
U stanju su prepoznati i izraziti svoje potrebe
Usredotočeni su na prelazak preko prepreka, a ne na samu prepreku
Uče iz pogrešaka i kritika
Imaju tendenciju da vide veću perspektivu u teškoj situaciji
Brže se oporavljaju od emocionalnih rana kao što su neuspjeh ili odbijanje

Autor: wellness.hr

Share this Post