meditacija na plamen svijece

Meditacija na plamen svijeće

Usmjerite svoju pažnju na plamen svijeće (možete zapaliti svijeću i postaviti na pod ispred mejsta na kojem sjedite ili zamišljene svijeće, koja gori u vašem umu).

Neko vrijeme promatrajte prvo cijeli plamen.

Ne mislite na ništa drugo osim na plamen. Cijela vaša koncentracija mora biti usmjerena samo na plamen. Ne postoji ništa drugo, samo Vi i plamen. Ako vam nadolaze razne misli, predstavite te misli kao predmete, uhvatite ih i ubacite u plamen svijeće.

Potom svoju pažnju fokusirajte na vrh plamena.  Pokušajte osjetiti intenzitet Vaše koncentracije, kao strijela koja je usmjerena na jedini cilj, vrh plamena. Što je predmet naše koncentracije manji, snaga koncentracije je jača. Upotrijebite dinamičnu snagu volje svog uma, koja čisti put od misli i osjećaja.

Nakon nekoliko minuta koncentracije na vanjski plamen svijeće, zamislite plamen svijeće u svom duhovnom srcu.  Usmjerite svoju koncentraciju na unutarnji plamen, osjetite njegovo svjetlo i toplinu. I dalje ne postoji ništa drugo nego samo plamen u Vašem srcu.

Postupno vizualizirajte kako se taj plamen u srcu širi i uzdiže prema gore. Plamen je sve viši i viši, a njegova svjetlost ispunjava cijelo Vaše biće.

Nakon nekog vremena plamen se ponovo smanjuje i spušta prema duhovnom srcu. Postupno se smanjuje i smanjuje sve dok ga ponovo ne vidite samo u svom duhovnom srcu.  

Lagano udahnite i izdahnite tri puta i završite sa vježbom.

Na početku i na kraju meditacije na svijeću možete tri puta otpjevati mantru OM.

 

Share this Post