nova iskustva

Ljudska potreba za novim iskustvima

Potreba za novim iskustvima karakteristika je čovjeka modernog doba.

Čovjek kao biće senzacije

Moderni je čovjek biće senzacije, njegovu srcu uvijek treba nešto novo,. ( Petar Preradović).

Na pitanje što ljudi traže od života ili što žele postići Freud će odgovoriti: „Teže za srećom, žele postati sretni i takvi ostati. Smisao života, jednostavno proizlazi iz programa principa zadovoljstva.“ Pod zadovoljstvom podrazumijeva intenzivan užitak koji je moguć samo u kontrastu, jer koliko god bila ugodna, svaka praksa na koncu prijeđe u dosadu.  Iako uvijek gledamo na ono najnovije, nama vlada ono posljednje, a pretposljednje je zaboravljeno, još prije nego je pravo viđeno, da ne govorimo pojmljeno.

Citat iz romana Pad

Najsnažniji prikaz ljudske potrebe za „novim“ vjerojatno je dao Camus u svojemu romanu „Pad“ gdje kaže:

„Konačno, nije točno, da nisam nikad volio. Gajio sam u svom životu barem jednu veliku ljubav, a predmet te ljubavi sam uvijek bio ja sam. Senzualnost, i samo senzualnost vladala je u mom ljubavnom životu.

Tražio sam samo predmete užitka i osvajanja. (…) U svim je slučajevima moja senzualnost – govorimo samo o njoj – bila tako stvarna, da bih, čak za neku avanturu od deset minuta, bio porekao oca i majku, oslobođen gorkog žaljenja. Što to govorim! Pogotovu za avanturu od deset minuta,
a još više ako bih bio siguran, da će biti bez sutrašnjice. (…) Vidite, ja nisam mogao podnijeti da se dosađujem, i u životu sam cijenio samo razonodu. Svako me društvo, čak i kad je blistavo, ubrzo utuče, a nikad se nisam dosađivao sa ženama, koje su mi se sviđale. Mučno mi je da to priznam, ali bio bih dao deset razgovora sa Einsteinom za jedan prvi sastanak s nekom lijepom statistkinjom. Istina je doduše, da sam kod desetog sastanka uzdisao za Einsteinom, ili snažnom lektirom“.

U životu od senzacije do senzacije ulaženje u stvar je površno, a vrijednosni se osjećaj otupljuje u lovu na ono senzacionalno.

Share this Post