price

Korištenje priča u psihoterapiji

Priče nisu rijetka pojava u psihoterapiji. Priče mogu biti metafora za situaciju s kojom se suočavamo ili analogija toj situaciji, mogu odvesti osobu u neki novi smjer razmišljanja o problemu koji ga muči, a mogu i jednostavno imati neku pouku.

Priče su sastavljene od mudrosti koje samo čekaju da bude upotrijebljene, a da bi ju mogli upotrijebiti moramo nadići naše poglede na priče kao na nešto isključivo dječje i nebitno.

Ja vjerujem da postajemo ono u što su nas uvjerili da jesmo još u djetinjstvu – bilo ponašanjem prema nama ili pričajući nam priče koje djeluju na nas i sada kada smo odrasli

Zašto se upornost i neodustajanje isplati ?

Dvije žabe su upale u zdjelu s vrhnjem. Vrhnje se ponašalo kao živo blato i stalno ih je vuklo dolje, a zdjela je bila preskliska da se njome popnu. Razgovarale su i zaključile da će tu okončati život, jer ne mogu izaći. Donijevši takav zaključak jedna se žaba prepusti, potone i umre. No, druga je žaba odlučila da neće živjeti ni sekundu manje nego može i odlučila se održavati na površini do zadnjeg atoma snage. I tako se satima koprcala, a snaga je jenjavala. I tako je došlo do posljednjih zamaha, i za svaki je bilo pitanje da li je posljednji dok stvarno nije posljednji put zamahnula nogama. Tada je shvatila da se vrhnje pretvorilo u maslac i izašla je iz zdjele.

Jelica Popić,dr.med. – psihoterapeut

Share this Post