Formirana strukovna skupina zdravstvenog turizma HGK ŽK Rijeka

Formirana strukovna skupina zdravstvenog turizma HGK ŽK Rijeka

Dana 6. srpnja 2016. godine, s početkom u HGK ŽK Rijeka održana je Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine zdravstvenog turizma HGK ŽK Rijeka.

Konkurentska prednost zdravstvenog turizma u Primorsko – goranskoj županiji čini klima, geopolitički položaj, konkurentnost cijena usluga, postojeća medicinska infrastruktura i važnost sigurnosti destinacije. Treba napomenuti da kod zdravstvenog vida turizma, valja znati kako uspješnost ovakve turističke grane nudi i zapošljavanje visokoobrazovanog kadra, jačanje pozicije turističke destinacije.

Strukovna je skupina inicijalno osnovana s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa članica te razvoja zdravstvenog turizma.

Za članove vijeća strukovne skupine izabrani su predstavnici:

  1. DENTVITALIS d.o.o.
  2. Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „Helena Smokrović“
  3. MEDICA MODERNA
  4. POLIKLINIKA SMILE d.o.o.
  5. UČILIŠTE LOVRAN
  6. THALASSOTHERAPIA OPATIJA
  7. JADRANKA d.d.

Za predstavnika Strukovne skupine zdravstvenog turizma izabran je gospodin Šime Živković – direktor u DENTVITALIS d.o.o., a za zamjenika predsjednika strukovne skupine izabrana je gospođa Maša Smokrović – vlasnica Ustanove za zdrevstvenu njegu i rehabilitaciju „Helena Smokrović“.

Strukovna je skupina inicijalno osnovana s ciljem promica nja i zaštite zajedničkih interesa članica te razvoja zdravstvenog turizma. U ostvarivanju tog cilja, Strukovna skupina surađuje s matičnim Udruženjem na nivou HGK te s relevantnim ustanovama sudjeluje u radnim skupinama, daje komentre na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima i raspravlja o pitanjima važnima za poslovanje članica.

Autor: nezavisni.hr

Photo by: nezavisni.hr