bol

BOL – OSJET ILI EMOCIJA

Definicije i objašnjenja boli nalazimo najčešće u tekstovima iz područja  neurologije, neurofiziologije, anesteziologije, psihologije percepcije… U svima njima opširno su razrađene neurofiziološke osnove boli, a manje psihološka stanja koja djeluju na doživljaj boli.

Nasuprot tome, zdravstvenu psihologiju i zdravstvene psihologe više zanimaju psihološki vidovi boli tj. utjecaj raznih psihičkih stanja – emocija, očekivanja, pozornosti, sugestije i drugih – na ukupno doživljavanje boli.
To zanimanje zdravstvenih psihologa za psihološku dimenziju boli pridonijelo je novim istraživanjima i spoznajama o utjecaju psiholoških stanja na bol i proširilo mogućnosti liječenja boli novim psihološkim metodama i tehnikama. Važnost boli i njeno prikladno liječenje jedan je od bitnih preduvjeta poboljšanja ukupne kvalitete života bolesnika. Zbog njene važnosti bol je uvrštena među pet vitalnih znakova zajedno sa pulsom, krvnim tlakom, temperaturom i frekvencijom disanja

Bol je složeni doživljaj

U hrvatskom standardnom jeziku pojam „bol“ koristi se za izricanje dva potpuno različita značenja. Prvo, u kojem se riječ bol upotrebljava za označavanje fizičke boli koja obično nastaje kod povrede tkiva i druga, koja se koristi za označavanje duševnih ili psihičkih boli, tj. psihičkog stanja najbližeg jakoj emociji tuge i žalosti, a koje još nazivamo i patnjom.

S jedne strane pojmom boli dakle označavamo osjet boli koji se javlja kod podraživanja ili oštećenja tkiva, a s druge emociju koja nastaje zbog sasvim drugih razloga, ali može nastati i zbog jake,
nepodnošljive tjelesne boli !
Ovo dvostruko značenje pojma boli potječe iz opisa ljudi koji tom riječju opisuju svoja i fiziološka i psihološka stanja, a u znanstvenim tekstovima od ranijih filozofskih i prirodoznanstvenih rasprava koje su se mnogo godina vodile s potpuno oprečnih gledišta – gledišta da je bol osjet i drugih koja su tvrdila da je bol emocija.

Danas je opće prihvaćeno mišljenje da je bol složeni doživljaj u kojem svoju ulogu imaju i osjetilne (neurofiziološke) i emocionalne (psihološke) komponente.

Share this Post