akupresurna masaza

Akupresurna masaža

Akupresurna masaža je dio tradicionalne kineske medicine čiji je pristup holistički, pojedinac se promatra kao materijalno i energetsko biće, važnost se pridaje mislima i emocijama jednako kao i vanjskim uvjetima u kojima osoba obitava. Naša psiha, emocije kao i uvjeti života mogu dovesti do poremećaja protoka Qi-a što može rezultirati poremećajem rada organa i nastanka bolesti.

Taj princip protoka energije našim tijelom temelj su tradicionalne tui na kineske terapije, tajlandske masaže i shiatsua (Japan).

Qi (energija) se kreće tijelom nevidljivim kanalima, tzv. akupresurnim/ akupunkturnim meridijanima. Duž meridijana nalaze se akupunkturne točke. Akupresurnom masažom energetski protok dovodimo u ravnotežu što je preduvjet održavanju zdravlja i ozdravljenja.

Akupresurnom masažom se umiruje rad autonomnog (vegetativnog) živčanog sustava koji upravlja radom svih unutrašnjih organa. U stresnoj svakodnevnici  aktiviran je simpatički dio autonomnog živčanog sustava što dovodi do napetosti i bolova u leđima, vratu, ekstremitetima, glavobolje i sl., remete se funkcije unutrašnjih organa te razviju psihičke napetosti a potom i fizičke bolesti.

Dubokim opuštanjem u masaži opada štetna razina hormona stresa (kortizola, noradrenalina i adrenalina). U rad se uključuje parasimpatički autonomni sustav čija je glavna uloga osigurati životne funkcije u stanju bez napetost. Poboljšavaju se cirkulacija, podiže se unutar-stanično skladištena energija i jača otpornost organizma.

Share this Post