svijest i podsijest

Svijest i podsvijest: dva različita svijeta

Podsvjesni ili nesvjesni dio uma sadrži sve što je jedna osoba opazila, čula, vidjela i doživjela.

OSJEĆAJ POSTOJANJA

Svjesnost nam daje osjećaj postojanja, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Svijest pomaže ljudima da shvate i organiziraju informacije iz okoline i koriste ih za planiranje djelotvornih akcija.

Svjesno opažanje se događa kada je podražaj na naša osjetila višeg intenziteta. Podsvjesno opažanje se dešava kada su podražaji nižeg intenziteta ili kada je svjesni dio uma zauzet ili usko fokusiran na neki podražaj, pojavu ili događaj. Dakle, podsvjesni ili nesvjesni dio uma sadrži sve što je jedna osoba opazila, čula, vidjela i doživjela, u širem opsegu nego što je svjesni um sposoban.

U nesvjesnom umu ništa nije pozitivno ili negativno.

KREIRANJE EMOCIJA

Jer, svjesni dio uma može obraditi ili uočiti puno manje informacija od nesvjesnog. Nesvjesni um opaža bez da kategorizira, ocjenjuje i određuje vremenski – kao kamera nesvjesno snima, kopira i slaže podatke – ne poznaje prošlost i budućnost, sve je za njega sadašnji trenutak.

Sadržaj svjesnog i nesvjesnog uma sudjeluje u rekonstrukciji opaženog i u kreiranju slike stvarnosti kod svakog pojedinca jedinstveno. Stoga su mnogi stavovi, vjerovanja i emocije posljedica sadržaja nesvjesnog uma.

REPROGRAMIRANJE NESVJESNOG UMA

U nesvjesnom umu ništa nije pozitivno ili negativno. Nesvjesni um sve prima kao činjenice, piše u materijalima za polaznike programa školovanja Wellness Akademije. Da li će ostvariti cilj koji svjesni dio uma zaželi ili postavi, ovisi o informacijama i postavkama koje se nalaze u nesvjesnom dijelu uma, koje će utjecati na razumijevanje ili interpretaciju doživljaja, koji također sam za sebe nije ni negativan ni pozitivan, već ga takvim određuje naša interpretacija.

Wellness.hr