Kako djeluje akupunktura?

Kako djeluje akupunktura?

Klasični orijentalni akupunkturisti stotinama godina objašnjavaju akupunkturu kao promjenu energije u sustavu provodnih puteva – meridijana.